Museum

Keramisch Museum Goedewaagen
Doelstelling van de Stichting Keramisch Museum Goedewaagen is de studie én presentatie van gedecoreerd, Nederlands industrieel aardewerk sinds 1873. Een ambitieuze opzet. Aankopen van de Goudse grofaardewerk-fabriek De Star in 1854, de Amsterdamse plateel- en tegelbakkerij De Distel in 1923, de moedermodellen van de gefailleerde Koninklijke Plateelbakkerij Zuid-Holland uit Gouda in 1965 en de oorspronkelijk uit Gouda afkomstige Plateelfabriek Flora in 1989 geven al de bandbreedte van het eigen bedrijfsverleden aan.

Expositie
In nauwe samenwerking met fabrieksgerichte werkgroepen van verzamelaars presenteert het museum regelmatig tentoonstellingen over Nederlandse aardewerkfabrieken. Daarnaast wordt in de regelmatig anders ingerichte expositie ´Gouds plateel, voorlopers en navolgers´ een breed overzicht gegeven over de invloed van de Art Nouveau en Art Déco op het Nederlandse sieraardewerk. Met meer dan 400 stukken aan sieraardewerk, tegeltableaus, en mozaïeken presenteert het museum meer plateel dan enig ander museum in ons land. Uitgesproken topstukken in de vaste presentatie zijn ruim 50 ontwerp-aquarellen voor tegeltableaus van De Distel uit de periode 1898-1928 en een 15-tal proef-tegeltableaus van Carel Adolph Lion Cachet (1864-1945) voor De Distel en Goedewaagen. Aan de rijke geschiedenis van de Nederlandse kleipijp wijdt Goedewaagen aandacht in één vitrine en in een permanent gedraaide Polygoonfilm uit 1935. Pijpen-verzamelaars vinden de oorspronkelijke pijpentoonkamer van Goedewaagen in het Nationaal Pijpenkabinet in Amsterdam.

Database
In 2004 presenteerde het museum de Gouda Thesaurus. In de tussenhal van het museum is het voor bezoekers mogelijk om van inmiddels tien eerder gemaakte exposities een uitgebreide fotodocumentatie te raadplegen. Opgemaakt als power-point catalogus zijn foto´s van de tentoongestelde stukken, ingescande produktiecatalogi en reclamefoto´s en op het internet gepresenteerde objecten te zien. Binnenkort is ook de complete museumcollec-tie per fabriek geordend zo te bekijken.

Schaderapporten
Ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen verzorgt het museum desgewenst uitgebrei-de en ook kunsthistorisch onderbouwde schade-rapporten. Hiervoor wordt een vergoeding van Euro 50 gevraagd. Benodigd zijn goede foto´s van de beschadigde objecten. Zie verder restauraties.

Prijzen
Een bezoek aan het museum kost € 5,00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar kunnen voor € 2,50 naar binnen.

Telefonisch spreekuur
Conservator Friggo Visser is telefonisch voor andere vragen dan over te taxeren objecten te bereiken op zijn dagelijkse telefonische spreekuur van maandag tot en met vrijdag van 19 tot 21 uur: +31 (0)597 541457.

Het Keramisch Museum Goedewaagen heeft nu een eigen website! Bezoek ons op www.keramischmuseumgoedewaagen.nl


Contact 

Royal Goedewaagen is een aardewerkfabriek en produceert handgemaakte keramiekproducten voor bijzondere gelegenheden en voor het waarderen van een goede relatie met uw gasten, klanten en personeel. Royal Goedewaagen staat open voor elk idee. Laat ons gerust weten wat uw wensen of ideeën zijn. We maken het graag voor u. Noem het passie.

Royal Goedewaagen
Glaslaan 29a
9521 GG Nieuw-Buinen
Holland

t +31 (0)599 61 60 90
f +31 (0)599 62 12 10
e info@goedewaagen.nl

 

 

Nieuwste productfoto's